Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató a www.apropark.info oldalon (továbbiakban Adatkezelő) a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

A www.apropark.info oldal böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket a felhasználó elfogadja. A weboldal látogatásával, szolgáltatásának igénybevételével, illetve a www.apropark.info oldalra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozásával és hirdetésfeladás során a felhasználó elismeri, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

Az adatkezelés célja a www.apropark.info oldal üzemeltetése, és szolgáltatásainak nyújtása, úgy mint felhasználó azonosítása, vele való kapcsolattartás, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése.

Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a www.apropark.info oldalon megjelenő nem természetes személyek (ingatlanközvetítők, hirdetők stb.) adatkezeléséért. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezései az irányadók.

A www.apropark.info oldal látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül a látogatás kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe.

A www.apropark.info oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan Adatkezelő az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelheti az alábbi adatokat: név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, lakóhely, irányítószám, telefonszám, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, számlázási cím, fotó) továbbá a felhasználó által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.

 

A felhasználó kérésére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Felhasználó kérheti Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését, módosítását vagy törlését.

A legtöbb adat a www.apropark.info oldalon belül felhasználó által is módosítható.

Az adatok forrása minden esetben a felhasználó, az Adatkezelő adatokat külső forrásból nem gyűjt. Felhasználó a személyes adatokat a regisztráció során adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok (Felhasználónév, E-mail cím) megadása kötelező.

A hirdetővel a www.apropark.info oldalon a hirdetés iránt érdeklődők a hirdetésben megadott személyes adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba.

A felhasználó által a www.apropark.info oldalra feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli.

Felhasználó regisztrációkor adatainak megadásával (pl. email cím, felhasználónév, jelszó stb.) egyben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Adatkezelő nem ellenőrzi a megadott személyes adatokat.

Személyes adatokat Adatkezelő harmadik személynek nem ad át, kivéve az esetleges törvény alapján kötelező továbbításokat, melyekre csak rendkívüli esetben kerülhet sor.

Adatkezelő gondoskodik a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok biztonságáról, azokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítja, hogy azok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását és terjesztését.

Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat addig kezelheti, amíg a felhasználó a szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy írásban nem kéri a személyes adatok törlését.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény esetén Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést Adatkezelő felhasználó tájékoztatása mellett végrehajtja.

Személyes adat törlésére irányuló igényt postai úton és emailben (apro@apropark.info) lehet kezdeményezni, annak teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az Adatkezelő a következő esetekben törli a személyes adatokat: a felhasználó kérésére, kezelésük jogellenes, adatkezelés célja megszűnt, kezelésének határideje lejárt, Bíróság vagy Adatvédelmi Hatóság elrendelte.

Adatkezelő külső szolgáltatókat (Google Ireland Limited, ) vehet igénybe a www.apropark.info szolgáltatásai biztosítása érdekében. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében azok saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Felhasználó jogosult a www.apropark.info oldalra feltöltött hirdetését, személyes adatait, más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható, ezen kérését emailben jelzi az Adatkezelő felé.

A www.apropark.info oldal megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a www.apropark.info oldal korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.

Adatkezelő a www.apropark.info oldalról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát. Adatkezelő a személyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekében, a cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások.

A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a www.apropark.info bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, melyről felhasználót tájékoztatja. Módosítás esetén rendszerüzenet küldésére jogosult (de nem köteles).

A felhasználó következő belépéssel elfogadja az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Adatkezelő adatai:

Név: Kiss Aranka
Székhely: 7514 Tarany, Csokonai utca 135.
Telefon: +36 30 458 5142
Központi e-mail cím: apro@apropark.info
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-62958/2013

Webfejlesztő

Név: Nagy Gusztáv
Székhely: 6000 Kecskemét, Pajzs utca 17.
E-mail cím: nagy.gusztav@gmail.com

 

Érvényes 2019. április 27-től