Felhasználási feltételek

Aki az ApróPark.info oldalaira hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó), egyben elfogadja jelen felhasználási feltételeket.

I. Általános rendelkezések:

1.) Az AproPark.info családbarát (http://bit.ly/2H2ccgy, http://bit.ly/2DZaNoW) apróhirdető oldal, ezért a hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

a.) a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlõdésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erõszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnõtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
b.) pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének elõmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);                                                                                                                                c.) jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
d.) nem a rovat jellegének megfelelõ;
e.) szerzõi jogokat, személyhez fűzõdõ jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
f.) erõszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
g.) gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértõ kifejezés;
h.) indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellõ információt a termékrõl/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetõen nem megfelelõ adatokat tartalmaz;
i.) az ApróPark.info megítélése szerint sértheti az ApróPark.info-nak, az AproPark.info üzleti partnerei vagy az ApróPark.info szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
j.) spam hirdetésnek minõsül.
k.) Fegyvereket, lõszereket, robbanóanyagokat, vagy egyéb a közbiztonságra veszélyes eszközöket hirdet.
l.) Burkolt, vagy tiltott reklámnak minõsül.

A felsoroltakon kívül egyéb olyan reklámot, információt tartalmaz, melyet hatályos jogszabály tilt.

A hirdetõ tudomásul veszi, hogy felelõséggel tartozik az apróhirdetõ portálon elhelyezett anyagok, adatok és információk tartalmáért, valamint tudomásul veszi, hogy illegális tartalom elhelyezése hatósági eljárást vonhat maga után.

Az Aprópark.info nem köteles ellenõrizni a hirdetõi által a portálon elhelyezett anyagok, adatok és információk tartalmát

Az Aprópark.info jogában áll, hogy a fenti elõírásokba ütközõ hirdetéseket a felhasználó elõzetes értesítése nélkül törölje.

Az Aprópark.info által szolgáltatott tartalmak kizárólag a hatályos jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen formában való másolása, átvétele, adatbázisban való tárolása, minden egyéb, az Aprópark.info által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges cselekményen túlmutató felhasználás a Aprópark.info írásbeli hozzájárulása nélkül.

Az Aprópark.info nem vállal felelõsséget:

  • Az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, vagy a jogszabályoknak való megfelelõségéért, illetve a jogszabályba ütközõ tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, vagy kárért
  • Az illegális tartalom eltávolításából, vagy hozzáférés megtagadásából keletkezett kárért
  • A szolgáltatás bármely okból történõ szüneteltetésébõl, vagy a működés leállásából keletkezett károkért
  • Minden egyéb, az Aprópark.info-n kívülálló okra visszavezethetõ hibákért, károkért
  • A felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételébõl keletkezõ esetleges anyagi, vagy erkölcsi kárért.

Az Aprópark.info szolgáltatásait a felhasználó saját felelõsségére használja.

A szolgáltatással kapcsolatos jogsértésekért az Aprópark.info a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében.

A felhasználó viseli a szolgáltatás igénybevételének használatával járó valamennyi kockázatot és felelõsséget.

Az Aprópark.info fenntartja magának a jogot szolgáltatásainak szüneteltetésére, vagy megszüntetésére bármilyen okból, elõzetes értesítés nélkül, bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti, vagy teljes körű megszüntetésére.

Érvényes 2019. április 27-től